Lai Châu - Mải mê cọn nước

Lai Châu - Mải mê cọn nước    

Những cọn nước (guồng nước) khổng lồ với vòng quay chậm rãi từ lâu đã gắn liền với dòng suối trong mát, những cánh đồng lúa chín nặng bông.