Phú Yên:Lập hồ sơ xếp hạng di tích quốc gia Quần thể cổ mộ A Man

Phú Yên:Lập hồ sơ xếp hạng di tích quốc gia Quần thể cổ mộ A Man

Tại triền phía nam núi A Man thuộc thôn Quảng Đức, xã An Thạch, huyện Tuy An có 500 ngôi mộ cổ chứa đựng nhiều bí ẩn cần được giải mã. Đâylà một di tích khảo cổ độc đáocần được gìn giữ, bảo tồn, tôn tạo, lưu giữ muôn đời sau.

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội