Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh: Hợp lực bằng liên kết và hành động để bứt phá

Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh: Hợp lực bằng liên kết và hành động để bứt phá

Trong năm 2020, với thành công trong thực hiện mục tiêu kép: vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đất nước ta được cộng đồng quốc tế đánh giá là “hình mẫu” về cách thức kiểm soát dịch bệnh Covid-19 và là một trong 10 nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất với mức tăng trưởng 2,91%. Trong thành quả chung của cả đất nước, ngành Du lịch với sự quyết tâm vượt khó đã kịp thời điều chỉnh chiến lược phát triển, xây dựng và thực hiện nhiều giải pháp phục hồi hoạt động, tiếp tục khẳng định hình ảnh một Việt Nam luôn an toàn, hấp dẫn…

Cùng hành động để thay đổi thế giới

Cùng hành động để thay đổi thế giới

Hưởng ứng chiến dịch Môi trường xanh năm 2020, bà con làng rau Ngọc Lãng (xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa) đã có những việc làm thiết thực góp phần làm cho thế giới sạch hơn với chủ đề: “Cùng hành động để thay đổi thế giới”. TP Tuy Hòa cũng vừa tổ chức Hội thi ẩm thực truyền thống quê hương năm 2020 và tập huấn công tác du lịch cho cán bộ, hội viên, hộ gia đình tham gia du lịch cộng đồng.

ADB khởi động Kế hoạch hành động vì các đại dương Xanh

ADB khởi động Kế hoạch hành động vì các đại dương Xanh

Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) đã khởi động Kế hoạch hành động vì các đại dương Xanh và các nền kinh tế biển bền vững cho khu vực châu Á và Thái Bình Dương.