Quảng Trị: Nâng cao hiệu quả của bẫy ảnh trong giám sát, bảo vệ động vật hoang dã

Quảng Trị: Nâng cao hiệu quả của bẫy ảnh trong giám sát, bảo vệ động vật hoang dã

Thực hiện điều tra đánh giá hiện trạng một số loài thú, chim nguy cấp, quý hiếm, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) đã triển khai ứng dụng máy bẫy ảnh kỹ thuật số để ghi nhận và khẳng định sự hiện diện các loài động vật hoang dã tại khu vực này.