Bà Rịa - Vũng Tàu: Tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch

(TITC) – Vừa qua, ngày 6/6/2018 UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành đề án “Đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2018 – 2020, định hướng 2030”.

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội