Thế giới là nhà của 50 tỷ cá thể chim

Thế giới là nhà của 50 tỷ cá thể chim

Theo một nghiên cứu mới sử dụng các quan sát khoa học cộng đồng để ước tính số lượng quần thể chim, thế giới có khoảng 50 tỷ cá thể của gần 10.000 loài chim.