Việt Nam - Anh: Hợp tác nâng cao chất lượng hệ thống y tế và chống biến đổi khí hậu

Việt Nam - Anh: Hợp tác nâng cao chất lượng hệ thống y tế và chống biến đổi khí hậu

Tổng lãnh sự Anh tại TP Hồ Chí Minh Gibbons cho biết: Chúng tôi rất vui mừng hợp tác với Công ty trong chương trình “Năng lượng xanh cho sức khỏe”, giúp các cơ sở y tế địa phương tiết kiệm chi phí năng lượng, góp phần bảo vệ môi trường, đồng thời giúp bệnh nhân Việt Nam tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội