[Infographic] 9 khu đất ngập nước được quốc tế công nhận khu Ramsar

[Infographic] 9 khu đất ngập nước được quốc tế công nhận khu Ramsar

Đến thời điểm hiện tại, Việt Nam có 9 khu đất ngập nước được quốc tế công nhận là khu Ramsar (vùng đất ngập nước theo Công ước Ramsar). Nếu rừng ngập mặn Cần Giờ (TP. HCM) được công nhận thì đây sẽ là khu Ramsar thứ 10 của Việt Nam.

TP. HCM: Rừng Cần Giờ đáp ứng những tiêu chí nào để trở thành khu Ramsar?

TP. HCM: Rừng Cần Giờ đáp ứng những tiêu chí nào để trở thành khu Ramsar?

Với diện tích gần 35.000 ha rừng ngập mặn, rừng phòng hộ huyện Cần Giờ có các hệ sinh thái phong phú, đa dạng. Đây là nơi cư trú, sinh sống của nhiều loài động thực vật hoang dã có giá trị kinh tế, khoa học. Đóng góp nhiều giá trị to lớn trong việc phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường, ổn định đời sống dân cư địa phương cũng như vùng lân cận.

Đất ngập nước ở Việt Nam và vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu - Bài 2: Bảo tồn đi liền với "thích ứng"

Đất ngập nước ở Việt Nam và vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu - Bài 2: Bảo tồn đi liền với "thích ứng"

Ứng phó với biến đổi khí hậu, hành động bảo vệ các vùng đất ngập nước giàu tài nguyên và đa dạng sinh học của Việt Nam luôn được Đảng, Nhà nước xác định là một trong những mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Bài 1: Đất ngập nước ở Việt Nam và vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu

Bài 1: Đất ngập nước ở Việt Nam và vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu

Các vùng đất ngập nước đóng một vai trò quan trọng trong việc ổn định khí nhà kính và giảm bớt các tác động của biến đổi khí hậu.

Cà Mau: Những cánh chim Ðất Mũi

Cà Mau: Những cánh chim Ðất Mũi

Dòng Mê Kông mang phù sa trôi về hạ nguồn ra biển, theo dòng hải lưu giữa Ðông và Tây (biển Ðông và Vịnh Thái Lan) đã tạo nên vùng đất ngập ven biển Mũi Cà Mau với hệ sinh thái cây mắm đi trước giữ bãi gây bồi, cây đước theo sau giữ đất gây rừng.

Đất ngập nước chống biến đổi khí hậu: Tấm lá chắn bảo vệ bờ biển

Đất ngập nước chống biến đổi khí hậu: Tấm lá chắn bảo vệ bờ biển

Việt Nam có 9 khu Ramsar (đất ngập nước) và nhiều khu bảo tồn, vùng đất ngập nước có vai trò và giá trị quan trọng về kinh tế, xã hội, môi trường và văn hóa.