Nguy cơ tác động tiêu cực tới hệ sinh thái khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm

Nguy cơ tác động tiêu cực tới hệ sinh thái khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm

Hiện nay, Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm (KBTB CLC), Hội An không có đánh giá rủi ro về sinh thái, nên mức độ của những hoạt động đánh bắt trong KBT CLC là không bền vững và vượt qua mức độ được xem là hợp lý đối với công tác bảo tồn biển.

Các khu bảo tồn biển đang đối mặt với nhiều mối đe dọa

Các khu bảo tồn biển đang đối mặt với nhiều mối đe dọa

Các khu bảo tồn biển ở Việt Nam đang phải đối mặt với những mối đe dọa nghiêm trọng về ô nhiễm, động đất, hoạt động nổ mìn và đánh bắt cá, xây dựng cơ sở hạ tầng cho du lịch. Những mối đe dọa này đặt ra những yêu cầu cấp bách về sự phối hợp giữa cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương để nâng cao hiệu quả quản lý các khu bảo tồn biển.

Các khu bảo tồn biển có giúp ứng phó với biến đổi khí hậu?

Các khu bảo tồn biển có giúp ứng phó với biến đổi khí hậu?

Ngay cả khi các quốc gia cùng nỗ lực giảm phát thải carbon và hạn chế biến đổi khí hậu, nồng độ CO2 đang quá cao vẫn sẽ tiếp tục hủy hoại đại dương trong vài thập kỉ tới. Một nghiên cứu mới được đăng tải trên tạp chí PNAS đã kết luận rằng các các khu bảo tồn biển (MPAs) là cách thức hiệu quả về chi phí giúp giảm thiểu tác động từ biến đổi khí hậu tới đại dương.

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội