Vịnh Hạ Long nằm trong nhóm 35 kỳ quan thiên nhiên đẹp nhất thế giới

Vịnh Hạ Long nằm trong nhóm 35 kỳ quan thiên nhiên đẹp nhất thế giới

Tờ báo điện tử của Mỹ Bussines Insider chuyên về doanh nghiệp, người nổi tiếng và các tin tức công nghệ thông tin vừa bình chọn 35 kỳ quan thiên nhiên đẹp nhất thế giới. Trong số này có vịnh Hạ Long (Quảng Ninh, Việt Nam).

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội