Lập quy hoạch bảo tồn, phát triển bền vững Quần thể danh thắng Tràng An - Ninh Bình

Lập quy hoạch bảo tồn, phát triển bền vững Quần thể danh thắng Tràng An - Ninh Bình

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 821/QĐ-TTg ngày 10/07/2023 phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Tràng An - Tam Cốc - Bích Động, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thừa Thiên Huế lập quy hoạch khu du lịch nghỉ dưỡng 330 ha ở Phú Lộc

Thừa Thiên Huế lập quy hoạch khu du lịch nghỉ dưỡng 330 ha ở Phú Lộc

Quy hoạch khu du lịch nghỉ dưỡng, thương mại dịch vụ, vui chơi, thể thao mang đẳng cấp quốc tế, với diện tích khoảng 330ha nằm trên địa bàn huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.