Mộc Châu: Mận mơ ngơ ngẩn, tần ngần không đi

Mộc Châu: Mận mơ ngơ ngẩn, tần ngần không đi    

Mộc Châu mùa hoa mận trắng một chốn thiên đường giữa lưng chừng mây, rất đẹp và rất tình.