Công bố kỷ lục "Mặt nạ tuồng bằng giấy dó lớn nhất Việt Nam"

Công bố kỷ lục "Mặt nạ tuồng bằng giấy dó lớn nhất Việt Nam"

Sáng 17/9, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao chứng nhận kỷ lục "Mặt nạ tuồng bằng giấy dó lớn nhất Việt Nam" cho VinWonders Nam Hội An. Đây là tác phẩm do nghệ nhân Bùi Quý Phong cùng đội ngũ "Mặt nạ thời gian" và các nghệ nhân của VinWonders Nam Hội An kỳ công sáng tạo trong 20 ngày.