Bắc Giang: Phát động Chương trình chống rác thải nhựa ngành Công Thương năm 2021

Bắc Giang: Phát động Chương trình chống rác thải nhựa ngành Công Thương năm 2021

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 4112/KH-UBND về việc phát động Chương trình phòng, chống rác thải nhựa (RTN) ngành Công Thương năm 2021 trên địa bàn tỉnh, với chủ đề “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”.