Độc đáo với ngôi nhà được làm từ hàng nghìn vỏ chai nhựa bỏ đi ở Lý Sơn

Độc đáo với ngôi nhà được làm từ hàng nghìn vỏ chai nhựa bỏ đi ở Lý Sơn

Thu Nhặt hàng nghìn vỏ chai nhựa do du khách và người dân bỏ lại trên bãi biển, anh Nguyễn Lợi đã dùng làm ngôi nhà rộng hơn 15,5 m2 để nhắc nhở ý thức bảo vệ môi trường.

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội