Biểu tượng lòng yêu nước của người Xtiêng ở Bình Phước

Biểu tượng lòng yêu nước của người Xtiêng ở Bình Phước

Nhằm lưu giữ nét đẹp văn hóa và lòng yêu nước của người Xtiêng, UBND tỉnh Bình Phước đã triển khai xây dựng Khu bảo tồn văn hóa dân tộc Xtiêng sóc Bom Bo từ năm 2010. Đây là một trong những điểm đến hấp dẫn cho du khách thập phương.

Bình Phước: Bảo tồn và phát triển âm nhạc của đồng bào Xtiêng

Bình Phước: Bảo tồn và phát triển âm nhạc của đồng bào Xtiêng

Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước vừa tổ chức đánh giá và nghiệm thu đề tài “Âm nhạc của người Xtiêng Bình Phước - khảo cứu, bảo tồn và phát triển”.