Xử lý nghiêm các vi phạm về kinh doanh vận tải hành khách bằng đường thủy nội địa

Xử lý nghiêm các vi phạm về kinh doanh vận tải hành khách bằng đường thủy nội địa

Đó là một trong những chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận tại Văn bản số 858/UBND-KGVXNV về việc "Tăng cường công tác quản lý và hoạt động vận chuyển khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa".

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội