Nón lá đong đầy '"hồn Việt Bắc"

Nón lá đong đầy '"hồn Việt Bắc"

Nhà cụ Ma Thị Phú, xóm Sơn Vinh, xã Sơn Phú (Định Hóa), hôm nay râm ran tiếng nói cười. Giữa nhà, ô bếp vuông rực than hồng, vùi mấy tấm cơm lam tỏa mùi nếp nương thơm lựng, khói bốc lên bọc chục chiếc vành nón tròn xoe treo lủng lẳng trên gác bếp. Đã 92 tuổi nhưng cụ Phú xâu kim chưa phải đeo kính. Bên ô cửa nhà sàn nhìn ra đường làng, cụ ngồi làm công việc quen thuộc từ thời con gái: Đan nón Tày.