Ngày Trái Đất năm 2020: Bảo vệ hành tinh xanh, hành động vì khí hậu

Ngày Trái Đất năm 2020: Bảo vệ hành tinh xanh, hành động vì khí hậu

Năm 2020 Ngày Trái đất hướng tới xây dựng một thế hệ các nhà hoạt động vì môi trường mới, thu hút hàng triệu người trên toàn thế giới cùng thực hiện các hành động vì môi trường, vì Trái đất.

Chống lại ô nhiễm chất thải nhựa

Chống lại ô nhiễm chất thải nhựa

“Chống lại ô nhiễm chất thải nhựa - Nếu bạn không tái sử dụng thì hãy từ chối sử dụng” - Đó là chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm nay, cũng là lời kêu gọi mọi người cùng nhau hành động để chống lại một trong những thách thức lớn về môi trường.

Kon Tum: Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2018

Kon Tum: Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2018

Hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” hướng đến Ngày Môi trường thế giới 5/6/2018, tỉnh Kon Tum tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng người dân trên địa bàn tự giác bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên, hạn chế và tiến đến chấm dứt tình trạng ô nhiễm chất thải nhựa…

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội