Hà Nội sẽ có phần mềm theo dõi, phản ánh ô nhiễm không khí trên điện thoại

Hà Nội sẽ có phần mềm theo dõi, phản ánh ô nhiễm không khí trên điện thoại

Hà Nội đang khẩn trương xây dựng phần mềm theo dõi trên điện thoại với các tính năng nhằm nâng cao vai trò giám sát cộng đồng về bảo vệ chất lượng không khí, cho phép người dân đăng tải video, hình ảnh đối tượng gây ô nhiễm để chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội