Đồng Nai: Bảo tồn đa dạng sinh học để phát huy giá trị của rừng

Đồng Nai: Bảo tồn đa dạng sinh học để phát huy giá trị của rừng

Không chỉ là một tỉnh có sự phát triển kinh tế năng động, Đồng Nai còn được biết đến là vùng đất có sự đa dạng sinh học (ĐDSH) với các hệ sinh thái rừng, sông, hồ... phong phú.