UNWTO xây dựng Báo cáo mới về Hành động vì khí hậu trong ngành du lịch

UNWTO xây dựng Báo cáo mới về Hành động vì khí hậu trong ngành du lịch

(TITC) - Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) vừa ban hành Báo cáo mới nhất về tiến độ thực hiện đo lường lượng khí thải nhà kính cũng như những thách thức mà ngành du lịch toàn thế giới đang phải đối mặt.