Đánh thức tiềm năng du lịch sinh thái của Viên ngọc xanh Cát Tiên

Đánh thức tiềm năng du lịch sinh thái của Viên ngọc xanh Cát Tiên

Vườn Quốc gia (VQG) Cát Tiên chứa đựng nguồn tài nguyên đa dạng sinh học quý báu, có tiềm năng phát triển các hoạt động du lịch sinh thái rất lớn.