TP.HCM: Đẩy mạnh tuyên truyền cách phòng chống thiên tai cho người dân

TP.HCM: Đẩy mạnh tuyên truyền cách phòng chống thiên tai cho người dân

Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM vừa ban hành hướng dẫn tuyên truyền Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.