Cải tạo Hồ Văn: Thêm không gian văn hóa cho Thủ đô

Cải tạo Hồ Văn: Thêm không gian văn hóa cho Thủ đô

Không gian hồ Văn (Văn Miếu - Quốc Tử Giám) xưa vốn là nơi dành cho sĩ tử bình thơ. Ý tưởng phục dựng không gian văn hóa phục vụ cộng đồng tại Hồ Văn sau 5 năm đã đến giai đoạn khởi công. Trong tháng 7/2021, một dự án mang tên phục dựng tòa Phương đình và tôn tạo gò Kim Châu tại Hồ Văn sẽ được thực hiện, hứa hẹn thêm một không gian văn hóa cho quần thể Khu Di tích Văn Miếu.