Thanh Hóa tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trong lĩnh vực du lịch

Thanh Hóa tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trong lĩnh vực du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hóa vừa có công văn số 3099/SVHTTDL-QLDL gửi Ban Quản lý (BQL) các khu, điểm du lịch và các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trong lĩnh vực du lịch.