Bảo tồn đa dạng sinh học Khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Tân Tuyến - An Giang

Bảo tồn đa dạng sinh học Khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Tân Tuyến - An Giang

Rừng tràm Tân Tuyến (tỉnh An Giang) là khu rừng đặc dụng thuộc hệ sinh thái đất ngập nước điển hình của vùng Tứ giác Long Xuyên, có nhiều loài động, thực vật đa dạng. Thời gian qua, tỉnh An Giang đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nguồn tài nguyên tại khu vực này, phát huy bền vững giá trị mà các hệ sinh thái tiêu biểu mang lại.

Khai thác, bảo vệ và sử dụng khôn khéo các vùng đất ngập nước trên địa bàn tỉnh An Giang

Khai thác, bảo vệ và sử dụng khôn khéo các vùng đất ngập nước trên địa bàn tỉnh An Giang

Đó là nội dung tại hội thảo diễn ra mới đây tại Khu Bảo vệ cảnh quan rừng tràm Tân Tuyến (xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Bảo vệ tài nguyên gắn với phát triển du lịch tại rừng tràm Tân Tuyến - An Giang

Bảo vệ tài nguyên gắn với phát triển du lịch tại rừng tràm Tân Tuyến - An Giang

Rừng tràm Tân Tuyến (tỉnh An Giang) là khu rừng đặc dụng thuộc hệ sinh thái đất ngập nước điển hình của vùng Tứ giác Long Xuyên, có nhiều loài động, thực vật quý hiếm. Thời gian qua, tỉnh An Giang đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nguồn tài nguyên tại khu vực này, đồng thời phát triển du lịch sinh thái qua đó thúc đẩy kinh tế-xã hội tại địa phương phát triển.

Phê duyệt Đề án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Tân Tuyến (An Giang)

Phê duyệt Đề án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Tân Tuyến (An Giang)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư vừa ký Quyết định số 2757/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Tân Tuyến, giai đoạn 2021 - 2030.