Thái Nguyên: Phát triển du lịch cộng đồng gắn với sản phẩm nông nghiệp

Thái Nguyên: Phát triển du lịch cộng đồng gắn với sản phẩm nông nghiệp

Với lợi thế cảnh quan thiên nhiên, hệ thống di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và sự đa dạng văn hóa các dân tộc, Thái Nguyên đang khuyến khích phát triển du lịch cộng đồng gắn với sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Thái Bình có 64 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao, 4 sao

Thái Bình có 64 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao, 4 sao

Nhằm đẩy mạnh tiêu thụ, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh ra thị trường nội địa và từng bước xuất khẩu, tỉnh Thái Bình đã nỗ lực xây dựng, phát triển được nhiều sản phẩm OCOP chất lượng, có tính cạnh tranh cao trên thị trường.

Hà Giang: Phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng gắn với du lịch

Hà Giang: Phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng gắn với du lịch

Đó là mục tiêu lâu dài mà huyện Quang Bình đang hướng đến nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp và du lịch nông thôn, thúc đẩy cả hai lĩnh vực phát triển song song, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân địa phương.