Rác thải nhựa và sản phẩm thay thế từ dừa

Rác thải nhựa và sản phẩm thay thế từ dừa

Bài tham luận của Hiệp hội Dừa Việt Nam tại Hội thảo Khoa học - Triển lãm về sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường trong các cơ sở lưu trú và các khu, điểm du lịch khu vực miền Nam.

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội