Sinh viên Bách Khoa Đà Nẵng với sáng chế máy thu gom rác thải ở biển

Sinh viên Bách Khoa Đà Nẵng với sáng chế máy thu gom rác thải ở biển

Quan tâm đến vấn đề môi trường biển, môi trường sông hồ, kênh rạch ngày càng bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi rác thải, sẵn có kiến thức chuyên môn; chàng sinh viên Đại học Bách Khoa (Đại học Đà Nẵng) Võ Anh Khoa, đang theo học năm thứ 5 (khoa Cơ khí giao thông) cùng với nhóm bạn của mình đã nghiên cứu, sáng chế thành công thiết bị thu gom rác thải ở biển.

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội