Việt Nam sẵn sàng tham gia sáng kiến toàn cầu về rác thải nhựa đại dương

Việt Nam sẵn sàng tham gia sáng kiến toàn cầu về rác thải nhựa đại dương

Phát biểu bế mạc Hội nghị Liên chính phủ Cơ quan điều phối các biển Đông Á lần thứ 25, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Nguyễn Quế Lâm khẳng định sự ủng hộ, sẵn sàng tham gia và đóng góp tích cực của Việt Nam vào các sáng kiến khu vực và toàn cầu về rác thải nhựa đại dương.