Cần Thơ: Lễ khởi động Dự án “Vì sông Mê Kông không rác”

Cần Thơ: Lễ khởi động Dự án “Vì sông Mê Kông không rác”

Nhằm chính thức khởi động dự án và hướng tới nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường, ngày 18/5/2022, tại Thành phố Cần Thơ, Sở Tài Nguyên và Môi Trường thành phố Cần Thơ phối hợp cùng GreenHub và RECERD tổ chức Lễ khởi động Dự án “Vì sông Mê Kông không rác” - Thí điểm mô hình kinh tế tuần hoàn tại các chợ nổi ở Cần Thơ” do Dow Việt Nam tài trợ.