Làn sóng “thức tỉnh về sinh thái” trên toàn cầu ngày càng lớn

Làn sóng “thức tỉnh về sinh thái” trên toàn cầu ngày càng lớn

(TITC) - Một nghiên cứu toàn cầu, do Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF) uỷ quyền cho đơn vị Economist Intelligence Unit (EIU) của The Economist Group thực hiện, cho thấy mối quan tâm của công chúng đối với thiên nhiên đã tăng lên rõ rệt (16%) trong năm năm qua và tiếp tục gia tăng trong đại dịch COVID -19. Các số liệu này được công bố trước Ngày Quốc tế về Đa dạng Sinh học (22 tháng 5) của Liên Hiệp Quốc, ngày được lựa chọn để tăng cường hiểu biết và nhận thức công chúng về các vấn đề đa dạng sinh học.