Khai thác tài nguyên bản địa làm du lịch - cách làm mới của thanh niên xứ dừa Bến Tre

Khai thác tài nguyên bản địa làm du lịch - cách làm mới của thanh niên xứ dừa Bến Tre

Anh Phong đã tìm đến và liên kết với 50 nhà vườn tại địa phương để xây dựng các chuỗi đưa du khách đến tham quan, trải nghiệm.

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội