Đề xuất tăng phí tham quan Vịnh Hạ Long từ 1/1/2019

Đề xuất tăng phí tham quan Vịnh Hạ Long từ 1/1/2019

Ban Quản lý vịnh Hạ Long vừa đề xuất lên UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh mức thu phí tham quan vịnh Hạ Long từ ngày 1/1/2019.