Hạ Long – thành phố du lịch không khói thuốc

Hạ Long – thành phố du lịch không khói thuốc

TP. Hạ Long triển khai xây dựng thành phố du lịch không khói thuốc từ năm 2009. Sau gần 10 năm triển khai, các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá của thành phố đã được các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân hưởng ứng tích cực và đạt được nhiều kết quả tích cực.