Ngành du lịch đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số phục vụ thí điểm đón khách quốc

Ngành du lịch đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số phục vụ thí điểm đón khách quốc

Nhận thức được tầm quan trọng của chuyển đổi số trong bối cảnh đại dịch, ngành du lịch đã sớm chủ động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số. Đặc biệt là ứng dụng Du lịch Việt Nam an toàn để hỗ trợ cho kế hoạch thí điểm sử dụng “hộ chiếu vắc xin” phục vụ đón khách quốc tế.