Hà Nội - Đô thị sông Hồng: Phát triển hài hòa với thiên nhiên

Hà Nội - Đô thị sông Hồng: Phát triển hài hòa với thiên nhiên

Hà Nội là Thành phố gắn liền với những dòng sông, trong đó sông Hồng là con sông lớn nhất. Trong tâm thức người Hà Nội, sông Hồng đã tạo ra cả không gian văn hóa, bề dày lịch sử của đất nước, sự phồn thịnh của kinh thành Thăng Long xưa và Hà Nội ngày nay.