Cấp bách bảo tồn loài Du sam đá vôi

Cấp bách bảo tồn loài Du sam đá vôi

Theo nhiều nghiên cứu khoa học trước đây, loài Du sam đá vôi (thông đá) chỉ có ở một số vùng nhất định tại Trung Quốc và Hạ Lang (Cao Bằng), Kim Hỷ (Bắc Kạn). Tuy nhiên, những khảo sát mới đây cho thấy tại Việt Nam giờ chỉ còn vài cây trưởng thành ở Kim Hỷ.