Trả thú hoang về môi trường tự nhiên: Sau rạp xiếc sẽ đến vườn thú?

Trả thú hoang về môi trường tự nhiên: Sau rạp xiếc sẽ đến vườn thú?

Thời gian vừa qua, việc Rạp xiếc Trung ương nói "không" với biểu diễn xiếc thú hoang dã và chuyển giao bốn con gấu cuối cùng cho Trung tâm Cứu hộ gấu Tam Ðảo đã được dư luận hoan nghênh, ủng hộ.