Hòa Bình: Du lịch huyện Mai Châu thực hiện "mục tiêu kép"

Hòa Bình: Du lịch huyện Mai Châu thực hiện "mục tiêu kép"

Trong bối cảnh dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh được kiểm soát, du lịch - ngành kinh tế chiếm tỷ trọng cao của huyện Mai Châu phục hồi tốt, đồng thời tiếp tục khẳng định vị trí điểm đến hấp dẫn tốp đầu của tỉnh.