Lạng Sơn: Khai thác tiềm năng xây dựng và phát triển công viên địa chất

Lạng Sơn: Khai thác tiềm năng xây dựng và phát triển công viên địa chất

Sở hữu nhiều loại hình di sản, đặc biệt là di sản địa chất và văn hóa, Lạng Sơn hiện có rất nhiều tiềm năng, lợi thế để xây dựng công viên địa chất toàn cầu. Đây là cơ hội để bảo tồn và phát huy giá trị về di sản, cũng là cơ hội để nâng tầm du lịch Xứ Lạng.