Giờ Trái đất 2020, cả nước tiết kiệm được 436.000kWh điện

Giờ Trái đất 2020, cả nước tiết kiệm được 436.000kWh điện

(TITC) - Sau 1 giờ tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2020, cả nước đã tiết kiệm được 436.000kWh điện, tương đương số tiền khoảng 812,9 triệu đồng.

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội