Nghệ An: Hạn chế tính mùa vụ cho du lịch Cửa Lò

Nghệ An: Hạn chế tính mùa vụ cho du lịch Cửa Lò

Cửa Lò (Nghệ An) là một trong những bãi tắm đẹp của Việt Nam. Tuy nhiên, do chịu sự chi phối của khí hậu và thời tiết nên hoạt động du lịch hầu như chỉ diễn ra vào mùa hè (từ đầu tháng 5 đến cuối tháng 8). Thời gian còn lại hầu như các khách sạn, nhà hàng phải đóng cửa, có một số ít hoạt động cầm chừng gây lãng phí cơ sở vật chất và nguồn nhân lực. Gợi mở những định hướng và những giải pháp giúp du lịch Cửa Lò hoạt động quanh năm, không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển du lịch Nghệ An mà còn giúp người lao động có việc làm ổn định, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 đã, đang và sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực và lâu dài.