Cứu động vật hoang dã bằng khoa học bảo tồn và tri thức truyền thống

Cứu động vật hoang dã bằng khoa học bảo tồn và tri thức truyền thống

Úc là lục địa có tỉ lệ tuyệt chủng động vật có vú cao nhất thế giới. 10% số loài ban đầu đã bị tuyệt chủng kể từ khi người châu Âu đặt chân tới lục địa phía Nam này vào cuối thế kỷ 18.