Hải Phòng: Cát Hải sẽ trở thành trung tâm bảo tồn đa dạng sinh thái biển

Hải Phòng: Cát Hải sẽ trở thành trung tâm bảo tồn đa dạng sinh thái biển

Theo quy hoạch, huyện Cát Hải (TP Hải Phòng) sẽ là khu vực công nghiệp, cảng biển, trung tâm du lịch quốc tế và bảo tồn đa dạng sinh thái biển đảo. Thành phố sẽ xây dựng thêm cầu Tân Vũ - Lạch Huyện 2, cầu hoặc hầm Tần Vũ - Lạch Huyện 3, hầm nối đường bộ ven biển với cảng Lạch Huyện.