Lâm Đồng: Chống rác thải nhựa, hướng tới cuộc sống xanh trên địa bàn huyện Lâm Hà

Lâm Đồng: Chống rác thải nhựa, hướng tới cuộc sống xanh trên địa bàn huyện Lâm Hà

Cùng với những mô hình cụ thể và việc làm thiết thực, phong trào chống rác thải nhựa trên địa bàn huyện Lâm Hà đã góp phần nâng cao nhận thức cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, từng bước thay đổi thói quen hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. Từ đó, hướng tới cuộc sống xanh và sản xuất, tiêu dùng bền vững.