Đà Nẵng: Tình nguyện viên tuyên truyền bảo vệ khỉ Sơn Trà

Đà Nẵng: Tình nguyện viên tuyên truyền bảo vệ khỉ Sơn Trà

Nhằm góp phần tuyên truyền, vận động người dân Đà Nẵng và du khách không cho khỉ thức ăn khi lên bán đảo Sơn Trà, đã có nhiều tình nguyện viên đăng ký tham gia trực tại các điểm sau khi có sự kêu gọi đăng tuyển từ Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (BQL).