Chiêm ngưỡng kiến trúc thuần Việt của tu viện Vĩnh Nghiêm (TP Hồ Chí Minh)

Chiêm ngưỡng kiến trúc thuần Việt của tu viện Vĩnh Nghiêm (TP Hồ Chí Minh)    

(TITC) - Tu viện Vĩnh Nghiêm tọa lạc trên đường HT31, là tu viện có diện tích rộng lớn, nằm ở vị trí thuận lợi tại quận 12, TP Hồ Chí Minh

Chiêm ngưỡng kiến trúc thuần Việt của tu viện Vĩnh Nghiêm (TP Hồ Chí Minh)

Chiêm ngưỡng kiến trúc thuần Việt của tu viện Vĩnh Nghiêm (TP Hồ Chí Minh)    

(TITC) - Tu viện Vĩnh Nghiêm tọa lạc trên đường HT31, là tu viện có diện tích rộng lớn, nằm ở vị trí thuận lợi tại quận 12, TP Hồ Chí Minh