Bình Định: Quan trắc đánh giá rạn san hô và nguồn lợi thủy sản vịnh Quy Nhơn

Bình Định: Quan trắc đánh giá rạn san hô và nguồn lợi thủy sản vịnh Quy Nhơn

Vừa qua, Chi cục Thủy sản Bình Định phối hợp với Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng (MCD), Hiệp hội Thủy sản tổ chức hoạt động quan trắc đánh giá rạn san hô và nguồn lợi thủy sản tại các khu vực biển được giao cho Tổ chức cộng đồng quản lý bảo vệ thuộc khu vực biển vịnh Quy Nhơn.